Reiki terapie

Reiki je léčitelská metoda vycházející z východních filozofií. Za zemi původu Reiki se uvádí Japonsko a jako zakladatel/objevitel je uváděn dr. Mikao Usui. Skutečný počátek Reiki vysledovat patrně nelze, a to z toho důvodu, že jsou zde podobnosti s ještě staršími metodami. Reiki předpokládá existenci vitální energie Reiki v těle zejména člověka, existenci příslušných energetických center čaker a drah (meridiánů), kterými může tato energie proudit. Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, člověk je zdravý a vitální. Reiki předpokládá také existenci aury jako duchovního pole lidského těla, které s tímto energetickým prouděním souvisí.Působit Reiki může člověk, který prošel zasvěcením svého energetického systému k přijímání a dalšímu předávání duchovní energie (zasvěcení, neboli iniciace, posílí energetickou vibraci aury, energetických center = čaker a vede ke zvětšení objemu energie daného adepta Reiki). Zasvěcování je třístupňové (někteří učitelé dělí třetí stupeň na dvě části).

Pět principů

- Právě dnes se nehněvej
- Právě dnes si nedělej starosti
- Cti své rodiče, učitele a starší
- Na své živobytí si vydělávej čestným způsobem
- Buď vděčný za všechna požehnání

 Historie Reiki 

  V roce 1822 při kázání na univerzitě v Kjóto se Mikao Usuie dva studenti ze semináře zeptali, jak Ježíš
  prováděl   zázraky uzdravení a zda by to také uměl. Neuměl jim odpovědět. Uvědomil si, že Bibli rozumí
  pouze intelektuálně a Kristovo léčení je pro něj tajemstvím. Tak začalo jeho životní hledání.

  Odjel do Ameriky, kde sedm let studoval na chicagské univerzitě a stal se doktorem teologie - ale to, co hledal,  
  neodhalil. Ani v severní Indii, kde poté studoval svatá písma. Tam se dozvěděl, že Buddha prováděl stejné 
  zázraky jako Ježíš - léčil nemocné a pracoval s energií. Vrátil se do Japonska, začal vyhledávat různé 
  buddhistické skupiny a zjišťoval, zda mniši dokáží léčit. Ti mu ale vysvětlovali, že se zaměřují jen na ducha
  a léčbu těla přenechávají léčitelům. "Léčbě těla se už nevěnujeme," prohlašovali. Dr. Usui vstoupil do kláštera,
  pod vedením zenových mnichů začal studovat historické spisy o Buddhovi a snažil se najít doklady o jeho
  metodě léčení.

  Naučil se čínsky a také sanskrt, aby mohl čerpat z nejstarších spisů a suter. Až když se stal mistrem sanskrtu
  a začal studovat spisy tibetské buddhistické sekty, objevil to, co považoval za klíč k léčbě.
  Podle pokynů ve spisech meditoval a bylo mu řečeno, aby odešel na posvátnou horu Kurijama. Zde se postil, 
  meditoval a prosil, aby byl osvícen. Až mu jednoho dne vnitřní hlas sdělil, že jeho přání bude po jednadvaceti
  letech hledání a jednadvaceti dnech půstu a meditace splněno.
  Obloha se rozestoupila a zářivé božské světlo otevřelo jeho třetí oko. Kam dohlédl se rozpínala pestrobarevná 
  duha, z níž vyplouvaly zlaté, bílé, modré a fialové bubliny. V každé byl holografický znak, s nímž se seznámil
  ve  spisech s tibetským buddhistickým učením. Božský hlas mu řekl: "Toto jsou klíče k léčbě. Nauč se je a
  nedovol, aby byly zapomenuty." Když pak dr. Usui spěchal do kláštera, aby se svěřil mnichům se svým
  zážitkem, poranil si palec na noze. Jakmile se svého zranění dotkl, zpozoroval, že bolest zmizela a krvácení se  
  zastavilo. Uvědomil si, že energie jeho rukou se změnila a dokáže léčit.

  Svého léčitelského umění plně využíval sedm let a léčil hlavně ty nejchudší, na území žebráků.  Pak se objevuje
  v historii reiki zajímavý okamžik: dr. Usui poznal, že jeho pacienti žebráci se jím nechávají léčit a poté se vracejí
  k navyklému způsobu existence: odmítají převzít za svůj život jakoukoli odpovědnost a dále žijí na úkor 
  společnosti.  Uvědomil si, že dělá pravý opak toho, co buddhisté - léčí pouze tělo a ne ducha. Pokud pacientům
  pouze dává a nežádá od nich, aby za sebe také převzali zodpovědnost, nedochází k výměně energie za 
  poskytnutou službu. Pochopil, že chce-li potřebným skutečně pomáhat, musí začít žít a pracovat podle
  duchovních principů - a také to vyžadovat od lidí, jimž chce pomoci.

  Nové učení nazval Duchovní koncepty a zahrnul v něm fyzické i duchovní aspekty reiki.
  "Nekonečné zdraví začíná tím, že se duchovní aspekt člověka znovu probudí pro bezpodmínečnou lásku Boha.
  Tento znovu probuzený člověk je potom plně zodpovědný za své volby ve svém životě a je posilován ve svém 
  sebeuzdravení.

 

Podzim v čínské medicíně

Začátek podzimu sebou může přinášet smutek, únavu a lítost nad odcházejícím létem.
Dny se krátí, rána a večery nejsou tak teplé. Listí se zabarvuje do různých barev... více zde