Energetické cvičení MAKKO-HO

Cvičením těchto cviků neposilujeme svaly, ale uvolň
ujeme energetické dráhy tak, aby plynule proudila energie, nedocházelo k energetický m blokům, a tím dále i k problémům jednotlivých orgánů ležících na energetic kých drahách. Pravidelným cvičením předcházíme únavě, případně nemoci. Každá energetická dráha ovlivňuje i pohybovou soustavu, která se nachází v blízkosti da né dráhy.