Reiki terapie

Reiki je léčitelská metoda vycházející z východních filozofií. Za zemi původu Reiki se uvádí Japonsko a jako zakladatel/objevitel je uváděn dr. Mikao Usui. Skutečný počátek Reiki vysledovat patrně nelze, a to z toho důvodu, že jsou zde podobnosti s ještě staršími metodami. Reiki předpokládá existenci vitální energie Reiki v těle zejména člověka, existenci příslušných energetických center čaker a drah (meridiánů), kterými může tato energie proudit. Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, člověk je zdravý a vitální. Reiki předpokládá také existenci aury jako duchovního pole lidského těla, které s tímto energetickým prouděním souvisí.Působit Reiki může člověk, který prošel zasvěcením svého energetického systému k přijímání a dalšímu předávání duchovní energie (zasvěcení, neboli iniciace, posílí energetickou vibraci aury, energetických center = čaker a vede ke zvětšení objemu energie daného adepta Reiki). Zasvěcování je třístupňové (někteří učitelé dělí třetí stupeň na dvě části).